Donna Alba Gib Mihaescu Pdf

Donna Alba Gib Mihaescu.pdf

Donna Alba/Volumul I

Oare se cunosc ei toti aceti oameni cari i-au giisit sla sub acela acoperi imens? Ilazboiul ar fi fost pentru mine un adevdrat amuzament, dacd scena luptelor S'ar fi schim- bat zilnic ca'n tragedia napoleoniand. Georges Radu Serban, doctor in drept dela Paris, avocat.

La cele din Oltenia renun- tase definitiv in schimbul concesiunilor ce i se fficu- sera dincoace. Radu m'a ajutat binevoitor sa ies din toate nedume- ririle. Dar inainte de a pomi inteaci, nu cram dect pur si simplu o haimana, un vagabond. Colicele hepatice imi mai obtinura o amanare si in Iunie, spre marea fericire pe care de asta data nu o mai putti ascunde a tatei, obtinui diploma de absolvire a yatru clase gimnaziale.

Paula Fabiola

Pusei capriciul lui in legaturd cu sentimentele ce un veritabil nobil ca dnsul trebuia s le aibe pentru trecut, pentru orice tine de trecut i ce tine mai bine de trecut dect prul lung la femei? Aa numesc situatia pe care o voi a's.

Pe urma, cu varsta, m'a prins dorul calatoriilor pe apa. Si cutam pe acela care sa-mi serveasca de ideal i indemn. De altminteri persoanele care addstau acuma prezentau tinute decente i chiar elegante. Ca si mai temeinic c numai eu singur detineam adevarul intreg, in alara de cei inchisi in sumbra casd.

Gib Mih escu

La despartire nu uita sa ma invite la masa pentru o zi din saptamana urmatoare, doua zi chiar, Radii imi aduce aminte de aceasta invitatie. Dar pe vapoare nu ma primeau fara invoirea pa- fiind Inca prea Canal. De aeeea ma pasionam de Raoul dupd cum el se pa- siona de cinele lui, i-mi inchipui e pasiunea mea era incomparabil mai legitimd. Mi-am gasit insfarsit adversarul in fata naltci Curti.

Donna Alba eBook

Le-astept, s intre adnc in negura de departe, pentru a md avnta in lumina felinarului, in care ele au innotat pn acum. Pentrucd, trebue s mrturisesc, in timpul absentei maestrului, cea mai mare parte a tim- pului mi-o petrec in fata cldirii celei mari in care a dispdrut printul misterios.

Redeven lucid i intelesei perfect de bine tot acest mecanism complicat al sufletului. Spre umilinta acestei a doua inftiOri a inchipuirii mele, i de bun seam, attat de ea, am patruns in sfrit in casa lui Georges Radu Serban. Mi-a- mintii c auzisem odatfi pe maestru pleddnd pentru un impricinat cu nume similar. Procesele de fals ma atrageau in deosebi i m scan- dalizau achitrile vinovatilor. Se vede c profesorul de limbi vechi a inteles rugd- ciunea ochilor mei, c ne-a permis celor ce am termi- nat, s ieirn.

PDF) Nimicuri Donna Alba de Gib I

Radu credea cd are si el retributie din partea maestrului, dar nu aveam nici un indiciu doveditor, jar acurn m invdtasem sd nu mai fac gala de a md repezi cu intrebdrile. Am ateptat mai multd vreme ad, invrtindu-md pe trotuarul coltului dimpotrivd s vad un.

Dar monotonia transeelor m exasperase cu desvrsire i toat a- Donna Alba. Castelana cu ochi infiorati de-o team, al carei rost acum prea ca se Donna Alba. Aa dar doamna Alba iese une- ori i pe jos. Vecinul meu era imbracat inteo uba de caltorit iarna inteo caruta, o uba enorma, albastra i cu un enorm guler de vulpe sau de iepure. In schimb, manual hb20 2014 pdf un titirez ca asta poate sa turuie vrute i nevrute in fata doamnei Alba.

In tot timpul examindrii, gndul mi-a zburat departe In dupd amiaza aceea. Era mare proprietar, si un priceput a- gronom cu intinse invtturi de specialitate. Mi-au plcut totdeauna drumurile complicate, incureate, al cdror sfarsit s nu poatd fi vdzut, nici mdcar ghicit, dup primii pasi.

Caut arat ca-mi place asta pare sa nu-i displaca, ba chiar s'o incante. Dar prin nimic nu mi se da pe fata nedumerirea spre deo- sebire de eelalalt client care astepta, in rndul de To- tolii de dincolo de boier Gile.

In aceste dimineti de zare stropitd cu sange am descoperit un lucru, care pentru mine are mai multh insemnatate, dect chiar pactul dela Locarno, marsul asupra Romei sau trecerea oceanului in avion. Degeaba, ochii lor erau lim- pezi i rostul vietii lor din cele mai lrnurite.

Atunci se- agata literalmente de umerii mei i o due ca un vartej prin ameteala generala, inebuniti de imprimarea reci- proca a contururilor rdsvratite. Pe urrrid tata, care era orn de realitati, a umblat i s'a zhatut in toate partile, ca sd-mi aranjeze starea pre- card in fata legilor. Or, eu cunostearn cred toti avocatii de seam ai baroului, pe toti deci, cari puteau vorbi chiar cu mai putind bogdtie retoried, argumentatie juridicd si indrjire bdtdioasd ea acesta. Inaintez cu precautiune, desfdcnd tufisurile cu pieptul si ldsnclu-md plesnit bucuros de sfichiile mldditelor pe care le turburd in- solita-mi invazie. Chiar dela Braila mi s'a pierdut urma.

Sa vedem, data viitoare, ce cuvnt strivit repede in gnd, va lsa totusi s scape ochii ei? Dar toate gdndurile a- cestea s'au perindat grabnic prin mintea mea, pentrucd trecerea ei n'a fost decdt o licdrire de fulger. Tinerelul oprit ochii pe mine intrebdtor si insistent.

Donna Alba/Volumul I

Indirect astfel, puteam afla cat mai multe si de ceilalti membri ai familiei Ypsilant. Poate cu aceastd constiinta siguri am dat raita asta pand'n dosul casei.

Pornesc amandoud spre iesire, amandoud inalte si drepte si doanma Smaralda se sprijina in bastonul negru care nu. Ma opresc In umbra si sunt gata s'o iau inapoi ca adineaori, cu pas lent, nepasator. Insh se sinchiseste zdravdn.

Am fugit de-acask mai degrabd dela scoald, din clasa patra de liceu, dar am fugit, se chiamd, de sub scutul si autoritatea pdrintilor, cu multi ani in urmd. Niciun cuvnt despre asta lui Raoul.